The Global City xin giới thiệu về sách Hoàng Việt Hình Luật được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng theglobalcitys.vn/ebook.html đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF Ebook free nhé!.

Quyển sách Hoàng Việt Hình Luật được nhà xuất bản NXB Hồng Đức phát hành
2021 .

Bạn đang xem: Hoàng Việt Hình Luật PDF Ebook

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Nhiều Tác Giả
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Hồng Đức
✅ Ngày xuất bản
2021
✅ Số trang
388
✅ Loại bìa ✅ Bìa Cứng
✅ Trọng lượng
560 gram
✅ Người dịch

Download ebook Hoàng Việt Hình Luật PDF Ebook

Tải sách Hoàng Việt Hình Luật PDF Ebook ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Hoàng Việt Hình Luật

Hình ảnh bìa sách Hoàng Việt Hình Luật

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Hoàng Việt Hình Luật

TÓM TẮT:
Bộ luật hình sự do chính quyền Bảo hộ Pháp san định, ban bố thi hành cho Trung Bộ từ năm 1933.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, sự chia rẽ ba xứ Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau dẫn đến sự phân hóa trong hệ thống pháp luật nước ta. Ở xứ bảo hộ Trung Kì, từ năm 1933, bộ luật hình sự được áp dụng là Hoàng Việt hình luật gồm 424 điều, 29 chương được ban hành với nghị định của Toàn quyền Đông Dương và chỉ dụ của Bảo Đại. Là bộ luật hình sự mang tính chất nửa thực dân nửa phong kiến, Hoàng Việt hình luật là công cụ pháp lý đắc lực bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp và vua quan nhà Nguyễn. Không chỉ phản ánh một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, mà xét ở góc độ khoa học, một số chế định trong bộ luật này còn có giá trị tham khảo, phục cụ cho hoạt động lập pháp hình sự hiện đại.

LỜI GIỚI THIỆU

Từ thời kỳ độc lập tự chủ, nhất là từ thời nhà Lý, luật pháp được coi trọng, năm 1042, nhà Lý đã cho biên soạn và ban hành bộ luật Hình thư. Đây có thể xem là bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bộ Hình thư ra đời thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó. Sách này nay không còn, nhưng qua những pháp lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý. Kế tiếp nhà Lý là nhà Trần khi cai quản đất nước, triều đình cũng cho san định sách Hình thư, song đến nay đều không còn.
Sang thời Lê sơ, thế kỷ XV, thời kỳ hưng thịnh nhất của thể chế quân chủ phong kiến, nhất là dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497). Vị vua này cho biên soạn bộ luật có tên Quốc triều hình luật, gọi là luật Hồng Đức được thi hành rộng rãi. Đây là bộ luật đầy đủ và sớm nhất còn lại ở Việt Nam, là tập đại thành của nền pháp luật thời Lê, trở thành khuôn mẫu cho những bộ luật sau này châm chước biên soạn. Bộ luật bao gồm những điều luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng.
Thời Mạc thế kỷ XVI, có bộ luật Hồng Đức thiện chính thư được biên soạn trên cơ sở kế thừa những điều luật từ thời Hồng Đức. Bộ luật có giá trị nhất định phản ánh các hoạt động pháp chế trong suốt thời kỳ nhà Mạc, nhất là các điều luật về hộ hôn và điền sản. Thời Lê Trịnh có bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được san định và thực thi dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782). Nhìn chung tác dụng của văn kiện này là nhằm thúc đẩy việc giải quyết công bằng và nhanh chóng các vụ kiện, vì lợi ích của quần chúng nhân dân. Tiếp nối các bộ thời Lê là bộ luật thời Nguyễn được biên soạn dưới đời vua Gia Long, có tên là Hoàng Việt luật lệ, thường được gọi là Luật Gia Long.
Hoàng Việt luật lệ là một trong hai bộ luật lớn nhất của Việt Nam, cũng là bộ luật hoàn chỉnh nhất xét trên phương diện lập pháp. Hoàng Việt luật lệ gồm 22 quyển 398 điều, tập hợp các điều luật, rất rõ ràng và phong phú. Trong khi bộ Quốc triều Hình luật thời Lê Sơ phân chia các chương mục chưa hoàn toàn thống nhất, thì bộ Hoàng Việt luật lệ được phân chia khá nhất quán lấy cơ sở công việc của Lục bộ ban hành điều luật và xét xử.
Bộ luật này được thực thi trong các đời vua nhà Nguyễn đến những năm đầu thế kỷ XX thì bị thay thế bởi bộ Hoàng Việt hình luật do Chính quyền bảo hộ Pháp tại Việt Nam ban hành.
Hoàng Việt hình luật có tên gọi bằng tiếng Pháp là Code penal l’Annam được in vào năm Bảo Đại thứ 8 (1933), do Trung Kỳ Thừa Thiên Đắc Lập ấn quán xuất bản, Huế 1933.

Sách hiện được lưu giữ tại kho sách Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, được Thư mục sách Hán Nôm giới thiệu như sau:

“HOÀNG VIỆT HÌNH LUẬT /皇越刑律

Bản in năm Bảo Đại thứ 8 (1933), bằng ba thứ chữ: Pháp, Quốc ngữ và Hán.

1 bản, 496 tr, 25 x 15, 1 mục lục. Kí hiệu: VHv. 198.

Nội dung: Là bộ luật hình gồm 424 điều, 29 chương thi hành ở Trung Kì năm Bảo Đại thứ 8(1933). Có nghị định của Toàn quyền Đông Dương và chỉ dụ của Bảo Đại về việc thi hành bộ luật này”.
Đây là bộ luật Hình sự do chính quyền Bảo hộ Pháp san định, ban bố thi hành cho Trung bộ, như lời Dụ ban bố đã viết: “Từ nay về sau, thuộc về địa hạt Trung kỳ chỉ chiếu theo các điều khoản trong bộ luật mới này mà thi hành”.
Phần điều khoản mở đầu của bộ luật này tuy cố giải thích là dựa vào bộ luật Gia Long triều Nguyễn “Các thể lệ trong bộ luật này đều trích lấy ở trong luật Gia Long và giữ theo những điều lưu truyền của nước Nam, chỉ châm chước sửa sang lại”, nhưng thực tế lại dựa vào bộ luật Canh cải năm 1912 thực thi ở Nam Kỳ. Bộ luật Canh cải thì lại chịu ảnh hưởng nặng nề bộ luật hình sự Pháp năm 1810. Vì thế, về bản chất, bộ Hoàng Việt hình luật là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp và vua quan nhà Nguyễn. Vì ảnh hưởng của luật phương Tây, nên một số quy định về hình phạt trong Hoàng Việt hình luật được bổ sung quy định về quyền của người làm chứng, đồng thời áp dụng nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự.
Dù sao, đây cũng là một trong các bộ luật hình từng được ban bố, thực thi ở Việt Nam trong lịch sử, nên cần được quan tâm nghiên cứu.
Nhà xuất bản tổ chức xuất bản bản tiếng Việt của bộ Hoàng Việt hình luật này nhằm đáp ứng mục đích trên. Tôi trân trọng giới thiệu bản sách này.
Tháng đầu Đông năm Canh Tý
GS. Đinh Khắc Thuân

Mua sách Hoàng Việt Hình Luật ở đâu

Bạn có thể mua sách Hoàng Việt Hình Luật tại đây với giá

108.750 đ
(Cập nhật ngày 25/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Hoàng Việt Hình Luật PDF Ebook

Hoàng Việt Hình Luật MOBI

Hoàng Việt Hình Luật Nhiều Tác Giả ebook

Hoàng Việt Hình Luật EPUB

Hoàng Việt Hình Luật full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
nhiều tác giả
Hongde Press

Năm 2021

388

bìa cứng

560

Tóm lại:

Bộ luật Hình sự do Chính phủ Bảo hộ Pháp ấn định và được thi hành ở Trung Kỳ từ năm 1933.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, sự phân chia của ba chế độ Bắc, Trung, Nam đã dẫn đến sự phân hóa của hệ thống pháp luật nước ta. Ở chính quyền bảo hộ miền Trung Việt Nam, từ năm 1933, bộ luật hình sự được áp dụng là Bộ luật Hình sự Hoàng Việt, gồm 424 điều và 29 chương, do Nghị định của Toàn quyền Đông Dương và Nghị định của Bảo Đại ban hành. Là bộ luật hình sự nửa thuộc địa, nửa phong kiến, Luật hình sự Hoàng Việt là công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp và các quan lại của vua Ruan. Nhiều quy định trong bộ luật không chỉ phản ánh giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước mà còn có giá trị tham khảo đối với pháp luật hình sự hiện đại trên quan điểm khoa học.

giới thiệu

Ngay từ thời kỳ độc lập, đặc biệt là từ thời nhà Lý, pháp luật đã được coi trọng, đến năm 1042, nhà Lý đã biên soạn và ban hành bộ “Hình luật”. Đây có thể coi là bộ luật thành văn đầu tiên của chế độ quân chủ Việt Nam. Bộ tranh này ra đời nhằm thay thế các quy định, luật, pháp lệnh trước đây. Sách này tuy không còn, nhưng qua những sắc phong được ghi trong sử cũ, chúng ta cũng có thể thấy rõ thực chất của các bộ luật thời Lý. Tiếp giáp với nhà Lý là nhà Trần, khi cai trị đất nước, triều đình cũng đã cho xuất bản bộ “Minh thư”, nhưng đến nay vẫn chưa có.
Thời kỳ đầu của nhà Lê, thế kỷ 15, là thời kỳ thịnh vượng nhất của chế độ quân chủ phong kiến, đặc biệt là dưới thời vua Tống Nhạc Thanh (1460-1497). Nhà vua đã ban hành một bộ luật gọi là Luật Hình sự Guocui, được gọi là Luật Hồng Đức, và nó đã được thực hiện rộng rãi. Đây là bộ luật hiện hành sớm nhất và đầy đủ nhất ở Việt Nam. Bộ luật bao gồm các luật về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình và tố tụng.
Vào thế kỷ 16, Vương triều Mack, trên cơ sở kế thừa các quy luật của thời kỳ Hund, đã xây dựng nên bộ luật bản đồ ngây thơ Hund. Bộ luật có giá trị nhất định phản ánh các hoạt động hợp pháp của vương triều Mack, đặc biệt là luật hôn nhân và luật bất động sản. Dưới thời Lê Trịnh có Bộ Quốc triều, được thành lập và thi hành dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782). Nhìn chung, vai trò của văn bản này là thúc đẩy việc giải quyết tranh tụng công bằng và nhanh chóng vì lợi ích của người dân. Tiếp theo triều Lê là triều Nguyễn được biên soạn dưới thời vua Gia Long, lấy tên là Hoàng Viết Luật, thường gọi là Gia Long Luật.
Bộ luật Hoàng Việt là một trong hai bộ luật lớn nhất của Việt Nam và là bộ luật hoàn chỉnh nhất về mặt pháp chế. Luật Huangyue bao gồm 398 điều trong 22 cuốn sách, một bộ sưu tập các điều luật, rất rõ ràng và phong phú. Mặc dù Bộ Ngoại giao và Các vấn đề Hình sự của Li Suchao không hoàn toàn thống nhất trong các chương, nhưng “Luật Hoàng Kỳ” được phân chia khá nhất quán trên cơ sở công việc của Bộ Lục trong việc ban hành luật và xét xử.
Bộ luật này được thực hiện từ thời vua Nguyễn cho đến đầu thế kỷ 20 thì được thay thế bằng Bộ luật Hoàng Việt do chính quyền bảo hộ của Pháp ban hành tại Việt Nam.
Bộ luật Hình sự của Hoàng Việt, được gọi là Bộ luật hình sự l’Annam trong tiếng Pháp, được in vào năm Bảo Đại thứ tám (1933) và xuất bản tại Huế năm 1933 bởi Trung Kỳ Thừa Thiên Đắc Lập.

Cuốn sách hiện được sưu tầm trong Viện nghiên cứu Hanergy của nhà sách Hanergy. Thư mục Hanergy được giới thiệu như sau:

“HOÀNG VIỆT THÀNH LUẬT / Huangyue Luật Hình sự

Được in vào năm thứ tám của Đại học Baoda (1933), nó được chia thành ba thứ tiếng: Pháp, Quốc ngũ và Trung Quốc.

1 bản, 496 trang, 25 x 15, 1 danh mục. Ký hiệu: VHv. 198.

Nội dung: Một bộ luật hình sự với tổng cộng 424 điều và 29 chương, được thi hành vào năm Baoda thứ tám thời Trung cổ (1933). Toàn quyền Đông Dương ban hành các sắc lệnh và nghị định để thi hành Bộ luật này.
Đây là bộ luật hình sự do Chính phủ Bảo hộ của Pháp ban hành và thi hành đối với Khu vực miền Trung. Thông báo nêu rõ: “Kể từ nay, nó chỉ thuộc về miền Trung theo quy định của Luật này. Luật mới này áp dụng cho Khu vực miền Trung. . “được thực thi”.
Mặc dù câu mở đầu của bộ luật cố gắng giải thích rằng nó dựa trên bộ luật Gia Long của nhà Nguyễn, “các quy tắc trong bộ luật này được lấy từ bộ luật Gia Long và được duy trì theo truyền thống của miền Nam.” nhưng nó thực sự dựa trên việc thực hiện ở Nam Kỳ vào năm 1912 luật cải cách. Bộ luật Canh Cái chịu ảnh hưởng nặng nề của Bộ luật Hình sự năm 1810 của Pháp. Vì vậy, Bộ luật hình sự Hoàng Việt thực chất là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp và vua quan, quan lại nhà Nguyễn. Do ảnh hưởng của pháp luật phương Tây, một số quy định về hình phạt trong Luật Hình sự Huang-Yue bổ sung quy định về quyền của người làm chứng, đồng thời áp dụng nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự.
Dù sao đây cũng là một trong những bộ luật hình sự đã được ban hành và thực hiện trong lịch sử Việt Nam nên cần được nghiên cứu.
Để đạt được mục đích nêu trên, nhà xuất bản đã cho xuất bản bộ “Bộ luật hình sự Hoàng-Việt” bản tiếng Việt. Tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo cuôn sach nay.
mùa đông tháng đầu tiên của năm chuột
gs.Ding Keshun


image
image
image

https://sach.info là website thư viện sách định dạng PDF Ebook miễn phí lớn nhất Việt Nam
108.750 VND

560

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *